Kokonaisvaltaista hammashoitoa tarjoava Viron Nordic Hammasklinikka Rotermanni +372 623 2359

Hoitosuunnitelman laatiminen ja neuvonta

Hoidon suunnitteleminen

Jokaisen hoidon onnistumisen taustalla on hyvin laadittu ja tarkka hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma on tarpeellinen molemmille hoitoprosessin osapuolelle – sekä lääkärille että potilaalle. Tämä tarkoittaa, että lääkärin tulee noudattaa tiettyä suunnitelmaa, jotta saavutetaan haluttu hoitotulos. Potilaalle suunnitelma on tärkeä, jotta hän ymmärtää hoidon kaikkia näkökulmia ja kykenee tekemään tietoisen valinnan eri hoitomenetelmien välillä. 

Hammasklinikan henkilökunta laatii jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisen hoito-ohjelman. Hoidon suunnittelussa otetaan huomioon kaikki hammashoidon osa-alueet sekä niiden mahdollinen yhdistäminen. Hammashoidon monitieteellinen lähestymistapa takaa asiakkaalle parhaimman hoitotuloksen.

Kela